Poďakovanie


Dovoľte mi , aby som sa touto cestou poďakoval všetkým dobrovoľníkom a naším reklamným partnerom, ktorí sa pričinili o bezproblémový priebeh Majstrovstiev Európy B divízie žien v 7s rugby. Bolo mi cťou pracovať s ľuďmi, ktorí obetovali svoj voľný čas a pomohli zabezpečiť chod turnaja na profesionálnej úrovni, bez nároku na honorár a svoju prácu odviedli viac ako na 100%.
Je ťažké vymenovať a poďakovať osobne každému. Dohromady sa na ME zúčastnilo 46 dobrovoľníkov. (11x sprievod zahraničných tímov, 10 x asistent rozhodcov, 12 x zberači lôpt, 8 x steward, 5 x technický personál).Tiež by som chcel odovzdať poďakovanie od zástupcov FIRA -AER /IRB, riaditela turnaja p. Meersmana a p. Robina, ktorí hodnotili priebeh turnaja veľmi kladne.
V neposlednom rade patrí veľké ďakujem slečne Zuzane Stránovskej a p. Milanovi Hanzelovi zo spoločnosti 4sports media, ktorí spoluorganizovali s našou úniou toto významné medzinárodné podujatie.

Vladimír Kubala
Gen. manažer SRÚ

                                                                                                         
                                                                                                         U