Prečo vôbec darovať 2%?

Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by steinak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity konkrétneho neziskového subjektu.

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane?
Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

Ak ste zamestnanec
1.Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov najneskôr do 15. februára 2013.
2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
3.Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% resp. 3%* z dane - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. *3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
Naše identifikačné údaje sú nasledovné: SLOVENSKÁ RUGBYOVÁ ÚNIA, občianske združenie Hrobákova 1 851 02Bratislava IČO: 30851459
4. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte(odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2013 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vaše 2% z dane na účet združenia. *Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama
1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2012 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% - VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
2.Vypočítajte si 2% resp. 3%* zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR. *3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2012 dobrovoľnícky pracovali.
3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: SLOVENSKÁ RUGBYOVÁ ÚNIA, občianske združenie Hrobákova 1 851 02Bratislava IČO: 30851459
4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2013 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia. *Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Ak ste právnická osoba
1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2012 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% - IV. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.
2. Vypočítajte si 1,5% resp. 2%* z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR. *Ak právnická osoba (firma) v roku 2012 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2013 (zvyčajne do 31.3.2013) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: SLOVENSKÁ RUGBYOVÁ ÚNIA, občianske združenie Hrobákova 1 851 02Bratislava IČO: 30851459 4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2013 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.súbory: